Предлагано заплащане в София и останалата част от страната

Анализ на ИПИ на отворените данни на Агенцията по заетостта показва, че средната брутна заплата по свободните в момента работни места в бюрата по труда възлиза на 669 лв. за 8-часов работен ден. На графиката можете да видите броят на свободните позиции предлагащи съответното месечно възнаграждение, като данните за столицата са представени отделно.

Столицата продължава да концентрира огромна част от свободните работни места както по принцип (26,5% от всички), така и по отношение на обявите, предлагащи високо възнаграждение. Тук са едва 18% от работните места за минимално заплащане и 51% от тези предлагащи над 1000 лв. Повече от половината от обявите в столицата са за над 750 лв. брутно заплащане.

Изчисленията взимат предвид само обяви, които съдържат информация за предлаганото възнаграждение и продължителността на работното време. Към 9 ноември 2017 г. за 56% от обявите, съдържащи 52% от работни места, няма обявено ниво на заплащане или продължителност на работния ден.

Използвани термини:
Брутна заплата
Ниво на заплащане, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя. При брутна заплата от 1 000 лв. през 2017 г., чистата заплата възлиза на 779,94 лв. Крайните разходи за работодателя са 1 184,60 лв., тъй като той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.
виж повече