Очаква се по-бавен спад на безработицата

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г. предвижда по-бавен спад на безработицата през следващите няколко години. Според Министерство на финансите (МФ) рекордно ниските нива от 2008 г. (когато безработицата беше едва 5,6%) ще бъдат достигнати едва през 2020 г.

В същото време през последните няколко години пазарът на труда в България се представя по-добре от очакванията на МФ, а и от тези на международни организации като ЕК, Световната банка и МВФ. Така например през 2015 г. МФ очакваше безработицата през 2017 г. да бъде цели 9,4%, а по всичко личи, че тя ще бъде с близо 3 процентни пункта по-ниска.

Напълно възможно е за пореден път прогнозата да се окаже по-мрачна от реалностите, въпреки някои проблеми на пазара на труда като разминаването между уменията на все още безработните и нуждите на бизнеса

Използвани термини:
Структурна безработица
Безработица, която е предизвикана от разминаване между уменията на текущо безработните и нуждите на бизнеса. Това може да доведе до по-бавно създаване на нови работни места и до недостиг на подходящи кадри за определени сектори, въпреки наличието на голям брой безработни лица.
виж повече
Процентен пункт
В процентни пунктове се измерва разликата между отделни стойности на даден индикатор, измерван в проценти. Например при увеличение на нивото на безработица от 5% на 10%, казваме че има ръст от 5 процентни пункта.
виж повече
Коефициент на безработица
"Безработни" са лица, които нямат работа, но активно търсят такава и имат готовност да започнат да работят. Коефициентът на безработица се измерва в проценти и показва какъв е делът на безработните като част от работната сила (заети + безработни).
виж повече