Рекордно висока заетост и почти рекордно ниска безработица

В момент, в който почти всички анализатори (включително ние) бяха единодушни, че възстановяването на пазара на труда забавя ход, НСИ изненада с може би най-силните данни от близо десетилетие. През второто тримесечие на 2017 г. заетостта на населението на 15-64 години достигна рекордните 67,2%, а безработицата се понижи до 6,4% - най-ниското ниво от 2009 г. насам. Тези данни показват, че възстановяването на пазара на труда в страната продължава, въпреки някои сериозни проблеми като увеличаващата се липса на кадри и концентрацията на повечето нови работни места в южната част на страната. 

Разбира се, тук говорим за рекордна заетост, а не рекорден брой работни места. Заетите през второто тримесечие 3,1 млн. души все още са с около 250 хил. по-малко от абсолютния рекорд през лятото на 2009 г., т.е. част от "рекорда" се дължи на спада на броя на населението. Това обаче не омаловажава позитивното в данните, тъй като дори в абсолютно изражение, близо половината от изгубените през кризата работни места вече са възстановени.

Използвани термини:
Коефициент на безработица
"Безработни" са лица, които нямат работа, но активно търсят такава и имат готовност да започнат да работят. Коефициентът на безработица се измерва в проценти и показва какъв е делът на безработните като част от работната сила (заети + безработни).
виж повече
Коефициент на заетост
Коефициентът на заетост (КЗ) се измерва в проценти и показва какъв е делът на заетите лица от населението в същата възраст. Например: ако в един град работят 1000 души на възраст 15-64 г. при население в тази група от 1600 души, коефициентът на заетост възлиза на 62,5%. КЗ = (1000/1600)*100 = 62,5%.
виж повече