Номинални и реални заплати - ефектът от завръщането на инфлацията

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна работна заплата достигна 1040 лв., което е ръст от 9,9% на годишна база. Ако махнем обаче ефекта на инфлацията, ръстът е 7,5%, което означава, че за второ поредно тримесечие номиналните заплати нарастват по-бързо от реалните такива.

Така завръщането на инфлацията изглежда слага край на близо тригодишен период, в който реалните заплати нарастваха малко по-бързо от номиналните. Причината за този феномен беше, че в по-голямата част от периода между втората половина на 2013 г. и края на 2016 г. цените в икономиката се понижаваха или оставата непроменени, докато от началото на тази година те отново тръгнаха нагоре.

Разликата между темпа на нарастване на номиналната и реалната заплата обаче е все още минимална. Ако погледнем годините преди кризата се виждат не само много по-големи разлики, но и цялостно много по-бавен ръст на реалната работна заплата в периода преди 2007 г.

Използвани термини:
Инфлация по индекс на потребителски цени
Когато индексът на потребителските цени е положителен, говорим за инфлация (покачване на цените), а когато е отрицателен - за дефлация (спад на цените). Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е метод за измерване на изменението на цените на определена пазарна кошница от продукти, купувани от крайните потребители.
виж повече
Сравнение на годишна база
Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.).
виж повече
Брутна заплата
Ниво на заплащане, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя. При брутна заплата от 1 000 лв. през 2017 г., чистата заплата възлиза на 779,94 лв. Крайните разходи за работодателя са 1 184,60 лв., тъй като той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.
виж повече