По-малко двойки, но рекордно ниски оценки на матурите по БЕЛ

Въпреки че Министерството на образованието и науката (МОН) отчита по-висок брой отличници на провелите се съвсем скоро държавни зрелостни изпити по български език и литература, средният резултат намалява за трета поредна година. През 2017 г. той е Добър 4,13 и е най-ниският от връщането на матурите през 2008 г. насам. Делът на неуспешно положилите изпита зрелостници намалява минимално, но остава близо 8%, като по-висока стойност е регистрирана единствено през 2016 г. (8,73%).

Сравнението на резултатите между отделни периоди далеч не е безспорен показател за качеството на образователната система. Трябва да се отчете затегнатият през последните години контрол при провеждането на изпитите, който доведе до спад на средните оценки в много райони на страната. В същото време данните не подсказват наличието на някаква ясна позитивна тенденция, което говори ако не за влошаване, то поне за стагнация на качеството на образованието.