Рекордна заетост в област Пловдив

През първото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в област Пловдив достига 301 хиляди души, а заетостта при населението на възраст над 15 години достига рекордните 52,5%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на работещите в областта се увеличава с 21,3 хиляди души. Макар да остава значително по-ниска от този в столицата (60,5%), заетостта в Пловдив вече е втората най-висока в страната.

Развитието на пазара на труда в област Пловдив през последните години се свързва най-вече със сериозната инвестиционна активност в "Тракия икономическа зона". Тя привлича работници от цялата област, което води и до сравнително ниски нива на безработица дори в някои от по-малките общини, както ясно се вижда в картите, които можете да видите в материала "Безработицата по общини (2011-2016)".Използвани термини:
Коефициент на безработица
"Безработни" са лица, които нямат работа, но активно търсят такава и имат готовност да започнат да работят. Коефициентът на безработица се измерва в проценти и показва какъв е делът на безработните като част от работната сила (заети + безработни).
виж повече
Коефициент на заетост
Коефициентът на заетост (КЗ) се измерва в проценти и показва какъв е делът на заетите лица от населението в същата възраст. Например: ако в един град работят 1000 души на възраст 15-64 г. при население в тази група от 1600 души, коефициентът на заетост възлиза на 62,5%. КЗ = (1000/1600)*100 = 62,5%.
виж повече