Пети пореден месец инфлация

Последните данни на НСИ показват, че индексът на потребителските цени през април 2017 г. се покачва с 2,6% спрямо април 2016 г.

Това е пети пореден месец на увеличение на цените на годишна база, като основните причини за него са по-високите цени на транспорта (8,3%), храните и безалкохолните напитки (5,1%), както и комуналните услуги (3,0%).

Така след близо година и половина отсъствие инфлацията се завръща в българската икономика, като през март и април е дори по-висока от средната за ЕС - съответно 1,9 и 2,6% за България спрямо 1,6 и 2,0% средно за страните членки.


Използвани термини:
Сравнение на годишна база
Изследване на динамиката на редове от данни, при което даден период (например второ тримесечие на 2015 г.) се сравнява не с предходния такъв (първо тримесечие на 2015 г.), а със същия период на предходната година (второ тримесечие на 2014 г.).
виж повече
Инфлация по индекс на потребителски цени
Когато индексът на потребителските цени е положителен, говорим за инфлация (покачване на цените), а когато е отрицателен - за дефлация (спад на цените). Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е метод за измерване на изменението на цените на определена пазарна кошница от продукти, купувани от крайните потребители.
виж повече