Ръст на заетостта в началото на 2017 г.

През първите три месеца на 2017 г. броят на заетите лица на възраст 15-64 години се е увеличил с 52 хиляди души спрямо същия период на 2016 г. Това означава ръст от 2 процентни пункта в заетостта на населението в тази възрастова група - най-сериозното подобрение от края на 2015 г. насам.

Положителните данни са донякъде изненадващи предвид спада на заетостта във втората половина на 2016 г., но по-добрият от очаквания икономически ръст явно е оказал положително влияние върху пазара на труда.

Самата заетост (черната линия на графиката) достига 64,3%, като е напълно възможно през летните месеци да надхвърли досегашния рекорд от 65% през третото тримесечие на 2008 г. Обикновенно именно второто и третото тримесечие на годината са най-силни за родния пазар на труда, заради ефекта на сезонната заетост.

Използвани термини:
Коефициент на заетост
Коефициентът на заетост (КЗ) се измерва в проценти и показва какъв е делът на заетите лица от населението в същата възраст. Например: ако в един град работят 1000 души на възраст 15-64 г. при население в тази група от 1600 души, коефициентът на заетост възлиза на 62,5%. КЗ = (1000/1600)*100 = 62,5%.
виж повече
Процентен пункт
В процентни пунктове се измерва разликата между отделни стойности на даден индикатор, измерван в проценти. Например при увеличение на нивото на безработица от 5% на 10%, казваме че има ръст от 5 процентни пункта.
виж повече