Число на фокус
14%
Относителният дял на студентите, които учат в частни университети. Делът им намалява значително през последните години.
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини